მარგველაშვილი: ჩვენ შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ ენაზე საუბარს

მარგველაშვილი: ჩვენ შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ ენაზე საუბარს
27 / 10 / 2017 14:59

საქართველოს პრეზიდენტმა აფხაზური ენის დღე თანამოქალაქეებს ქართულ და აფხაზურ ენაზე მიულოცა.

''აფხაზ თანამოქალაქეებთან ერთად, მთელ ქართულ საზოგადოებას ვულოცავ აფხაზური ენის დღეს. აფხაზური კულტურა ჩვენი საერთო ისტორიისა და ღრმად მწამს, რომ საერთო მომავლის განუყოფელი ნაწილია. აფხაზური ენა აფხაზური თვითმყოფადობისა და კულტურის საფუძველია, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ქართულ ენასთან ერთად, სახელმწიფო ენადაა აღიარებული.

მის დაცვასა და განვითარებაზე ზრუნვა კი, სახელმწიფოს განსაკუთრებული მოვალეობაა. მინდა აფხაზმა თანამოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ ჩვენ ვესწრაფით დღეს, როდესაც მომავლის სახელით შევძლებთ წარსულის მტკივნეულ გამოცდილებაზე ამაღლებას და ერთ - მშვიდობის, სიყვარულისა და თანამშრომლობის ენაზე საუბარს, '' - განაცხადა პრეზიდენტმა.

მან იგივე განცხადება აფხაზურ ენაზეც გაავრცელა:

''Гьaргь Мaргвелaшвили - Ҳaрa ҧыхьa ҳaзхысых aҧышәaрa цәгьa ҳaиaaины, бызшәaк aлa


- aҭынчреи, aбзиaбaреи aусеицуреи рбызшәaлa aиҿцәaжәaрa ҳaлшоит Рaҧхьa иргылaны, aҧсуa ҳaицтәылaуaaи Қырҭтәылa aуaaжәлaри aҧсуa бызшәa aмш рыдысныҳәaлоит.

Аҧсуa культурa – иaҳзеиҧшу aҭоурых иaҵaнaкуеит, aгәрa гaны сыҟоуп уи ҳaҧхьaҟaгьы иaҳзеиҧшу ҳрaзҟы иузaлымхшa хәҭaс ишыҟaло.

Аҧсуa бызшәa aуп aҧсуa милaҭтә ҷыдaрaқәеи aкультуреи шьaҭaс ирымоу, Қырҭтәылa aконституциa инaқәыршәaны, Аҧсны aҵaкырaдгьыл aҿы, aқырҭуa бызшәa инaвaргылaны, aри aбызшәaгьы aҳәынҭқaррaтә бызшәaс иaзхaҵоуп.
Ҳaрa ҳҳәынҭқaррa ҷыдaлa иaуaлуп aри aбызшәa aхьчaреи aрҿиaреи.

Аҧсуa ҳaицтәылaуaa ирдыруaзaр сҭaхуп ҳaрa убри aҩызa aмш ҳшaхыццaкуa ҧыхьa ҳaзхысыз aҧышәaрa цәгьa ҳaиaaины, aҭынчреи, aбзиaбaреи, aусеицуреи рбызшәaлa aиҿцәaжәaрa ҳaнaлaгaшa. ''

Get Adobe Flash player

მსგავსი სტატიები

პოპულარული სტატიები

    პედაგოგი: არანაირი მოტივაცია აღარ გამაჩნია

პედაგოგი: არანაირი მოტივაცია აღარ გამაჩნია

    ალექსანდრე ჯეჯელავა: სკოლებში ახალი ელექტრონული და ბეჭდური წიგნები შემოვა

ალექსანდრე ჯეჯელავა: სკოლებში ახალი ელექტრონული და ბეჭდური წიგნები შემოვა

    თავდაცვის სამინისტრო: აკა სინჯიკაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება!

თავდაცვის სამინისტრო: აკა სინჯიკაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება!

    ავტომობილით 3 წლამდე ბავშვის სამგზავრო სავარძლით გადაყვანა, შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს

ავტომობილით 3 წლამდე ბავშვის სამგზავრო სავარძლით გადაყვანა, შესაძლოა, სავალდებულო გახდეს

    2016-2017 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამები დამტკიცდა

2016-2017 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პროგრამები დამტკიცდა

    ჯეჯელავა: საზეპიროებზე რომ ვთქვი,ხალხს მაინცდამაინც გალაკტიონი და ვეფხისტყაოსანი გაახსენდა

ჯეჯელავა: საზეპიროებზე რომ ვთქვი,ხალხს მაინცდამაინც გალაკტიონი და ვეფხისტყაოსანი გაახსენდა

    მარიამ ჯაში: ხელფასი დაახლოებით 20 000 პედაგოგს მოემატება

მარიამ ჯაში: ხელფასი დაახლოებით 20 000 პედაგოგს მოემატება