სესხის უზრუნველყოფისთვის გირავნობის უფლებით შესაძლებელია ავტომობილი დაიტვირთოს

სესხის უზრუნველყოფისთვის გირავნობის უფლებით შესაძლებელია ავტომობილი დაიტვირთოს

აღსრულების ეროვნული ბიურო მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მორიგ საინფორმაციო ბარათს აქვეყნებს. ახალი ბარათის თემაა: გირავნობის მოწმობის აღსრულების წესი. სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, გირავნობის უფლებით შესაძლებელია დაიტვირთოს ავტოსატრანსპორტო საშუალება. მხარეებს უფლება აქვთ, შეთანხმდნენ ვალდებულების დარღვევისას გირავნობის მოწმობის გაცემაზე. ასეთ შემთხვევაში საჭიროა, რომ გირავნობის უფლება დარეგისტრირდეს შსს-ს მომსახურების სააგენტოში. გირავნობის მოწმობა არის დოკუმენტი, რომლის აღსასრულებლად წარდგენა შესაძლებელია სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. ამ დოკუმენტის გაცემა ხდება შსს-ს მომსახურების სააგენტოს მიერ. გირავნობის მოწმობის აღსასრულებლად მხარემ უნდა წარმოადგინოს: გირავნობის მოწმობა; კომპეტენტური ორგანოს ან პირის მიერ გაცემული ქონების შეფასების დასკვნა; პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. გირავნობის მოწმობის აღსრულება შესაძლებელია მოითხოვოს ასევე კრედიტორის უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა. ასეთ შემთხვევაში, ჩამოთვლილ დოკუმენტაციას ემატება წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. გირავნობის მოწმობის აღსრულების საფასური შეადგენს ქონების შეფასების 1%- ს, არანაკლებ 100 ლარისა, რომელსაც იხდის კრედიტორი სააღსრულებო ფურცლის შემოტანიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
"ქართულმა ოცნებამ" მამუკა ბახტაძე პრემიერმინისტრობის კანდიდატად წარადგინა

"ქართულმა ოცნებამ" მამუკა ბახტაძე პრემიერმინისტრობის კანდიდატად წარადგინა

14 ივნისი, 2018

"ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს" პრემიერმინისტრობის კანდიდატი ფინანსთა ყოფილი მინისტრი მამუკა ბახტაძე იქნება. მამუკა ბახტაძე დაიბადა1982 წელს, თბილისში. მან დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო და...

ახალი სტატიები