- Advertisement -

ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ჯაბა სურმანიძე

შპს “სტადიონის” დირექტორის ინფორმაციით, ბათუმში სტადიონის მშენებელობა აქტიურად მიმდინარეობს

შპს “სტადიონის” დირექტორის ჯაბა სურმანიძის ინფორმაციით, სტადიონის მშენებელობა აქტიურად მიმდინარეობს.