სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან ერთად განხორციელებული პროექტის ფარგლებში განვითარდა სოციალურ მუშაკთა პროფესიული ზედამხედველობის სისტემა, დაინერგა სუიციდისა და სექსუალური ძალადობის რისკების იდენტიფიცირების, შეფასებისა და რეაგირების მექანიზმი, გადამზადდა 500-მდე  სპეციალისტი.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა დამწყებ სოციალურ მუშაკთა მომზადებისა და უწყვეტი განათლების სისტემა, ასევე, სოციალურ მუშაკთა შეფასების მექანიზმი. შემუშავდა კონცეფცია , რომელიც ბავშვების და ოჯახების მხარდაჭერისა და რეაბილიტაციის მიზნით სოციალური მუშაკის ჩართულობის მიმართულებებს მოიცავს.

 შემაჯამებელი ღონისძიება ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ გახსნა და განხორციელებული სამუშაოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და გაეროს ბავშვთა ფონდის ჩართულობით განხორციელდა.